Geschiedenis

Het Q16-Maas gasveld is ontdekt met de proefboring MSG-03 in augustus 2011. Voordat de proefboring kon plaatsvinden, is de boorlocatie aan de Aziëweg op de Maasvlakte (Rotterdam) aangelegd. De grond is egaal en vloeistofdicht gemaakt, beton gestort voor de waterbakken- en goten en het terrein is geasfalteerd. Om vervuiling van het grondwater te voorkomen, is een stalen buis, de conductor, tot een diepte van ongeveer vijftig meter de grond ingeheid. Om het bovenste deel van de conductor is een betonnen putkelder gebouwd.

Tijdens de boring van de MSG-03 is er boven de putkelder een vijftig meter hoge boortoren geplaatst. Om de boorinstallatie heen zijn pompen, generatoren, office containers en silo’s met boorvloeistof etc. op het terrein geïnstalleerd.

Op 5 juni 2011 is de beitel de grond ingegaan. Vanaf de boorlocatie is het eerste gedeelte verticaal geboord en daarna is gedevieerd (schuin) geboord, richting het gasveld dat op zo’n drie kilometer uit de kust onder de Noordzee ligt.
Toen in augustus 2011 het gewenste punt werd bereikt, is begonnen met het testen van het gasveld. Hiervoor zijn veel metingen verricht in het boorgat naar de eigenschappen van het gesteente, het gas en de vloeistoffen. Er zijn monsters van het reservoirgesteente, het gas, de zwaardere koolwaterstoffen (condensaat) en het water van drie kilometer diepte omhoog gebracht en er zijn druk- en temperatuurmetingen verricht. Op 9 september 2011 is het gasveld getest door het gas tijdelijk af te fakkelen.

Op basis van deze metingen heeft ONE besloten om het gasveld in productie te gaan nemen. Het Q16-Maas gasveld heeft een verwachte totaal opbrengt van zo’n 1 miljard m3 aardgas, 250.000 m3 aardgascondensaat en 150.000 ton LPG.

Panart Internetsolutions