Proces

ONE heeft het ontwerp van de gas behandelings installatie uitbesteed aan daarin gespecialiseerde partijen. Het proces is uniek omdat LPG vanuit aardgas wordt geproduceerd, waarbij rekening gehouden moet worden met een wisselend aanbod aan gas, condensaat en LPG’s, vanwege de teruglopende productie.

Het gas dat door de put naar boven komt, staat onder hoge druk en heeft een hoge temperatuur. Bovenop de put wordt daarom een productieafsluiter geplaatst. Via deze productieafsluiter wordt het gas naar de behandelingsinstallatie geleid, waar door koeling en expansie de natuurlijke druk en temperatuur worden verlaagd. Dit zorgt voor een eerste scheiding van gas, water en condensaat. In de droogtoren wordt met een vochtopnemende korrel (Mole Sieve) water aan het resterende gas onttrokken. Het gas dat uit de droogtoren komt bevat naast methaan ook veel ethaan, propaan en butaan. Door koeling tot -48 °C worden butaan en propaan afgescheiden. Pas na deze bewerking is het aardgas geschikt voor levering aan het leidingnet van Gasunie Transport Services B.V. (“GTS”). Het ethaan wordt apart afgevangen en samen met het aardgas afgevoerd naar dit leidingnet.

Het gas, condensaat, butaan en propaan worden allen verkocht; het water wordt afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie.

Panart Internetsolutions