Gezondheids-, Veiligheids- en Milieubeleid (HSE)

ONE heeft ingezet op HSE

Bij Oranje-Nassau Energie B.V. (ONE) hebben we ingezet op het continu verbeteren van de kwaliteit van onze projecten. Het succes van onze onderneming op de lange termijn is afhankelijk van ons vermogen gezondheid, veiligheid en welzijn van onze werknemers, aannemers en de bevolking te garanderen, en ook onze impact op het milieu te minimaliseren.

Hierom verlangt ONE van al zijn medewerkers en aannemers zich aan het HSE-beleid te houden en er ook aansprakelijk voor te kunnen worden gehouden. Dit is in het belang van de gemeenschappen waarin we leven en werken, evenals ons hele personeel, al onze klanten, aandeelhouders en het milieu rondom ons.

1. Betrokkenheid

Oranje-Nassau Energie B.V en Oranje-Nassau Energie Resources Ltd. (naar beide ondernemingen wordt hierna verwezen als “ONE”) zetten zich in om hun projecten uit te voeren op een duurzame wijze die de gezondheid, veiligheid en het welzijn van personeel, aannemers en de bevolking te beschermen. ONE doet er alles aan om vervuiling te voorkomen en het milieu te beschermen en ook om de integriteit van activa te behouden, schade aan het eigendom van de onderneming en derde partijen te voorkomen, met een nadruk op preventie van grote incidenten. We beschouwen de aanwezigheid van een verantwoordelijk en proactief HSE-bestuur als een sleutelfactor in het garanderen van zakelijk succes.

2. Beleid

 • Alle verplichten die voortkomen uit toepasselijke wetgeving, regelgeving en uit overeenkomsten met overheid en zakenpartners zullen door ONE worden nageleefd in hun intentie en hun specifieke voorwaarden.
 • Het is de verantwoordelijkheid van ieder individueel persoon die werkt voor ONE om deze verplichtingen, als wel het beleid en de protocollen van ONE na te leven. Dit is een voorwaarde om voor ons te werken.

3. Doelen en Planning

 • Voor de implementatie van ons beleid zullen we een HSE-managementsysteem aanhouden, inclusief energie-efficiëntieverbeteringen volgens toepasselijke nationale wetgeving en ondernemingsstandaarden.
 • We zullen meetbare doelen stellen als onderdeel van ons jaarlijkse HSE-programma.

4. Implementatie

 • We zullen HSE-managementstandaarden, gedegen procedures en duidelijke programma’s aanhouden.
 • We zullen risico-evaluaties uitvoeren, zodat het werk uitgevoerd zal worden met voldoende zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu.
 • ONE zal garanderen dat al het personeel en alle aannemers zich bewust zijn van de HSE-aspecten van hun taken en verantwoordelijkheden als integraal deel van de onderneming.
 • Een taak zal niet worden aangevangen als de veilige en milieuvriendelijke uitvoering ervan niet duidelijk te voorspellen is.
 • Personeel en aannemers worden verwacht actie te ondernemen bij iedere toestand die zich niet aan de standaard voldoet en om incidenten die verwonding of schade tot gevolg hadden of hadden kunnen hebben te rapporteren.
 • Incidenten zullen worden onderzocht, de oorzaken ervan bepaald en de resultaten gedeeld met de organisatie om herhaling te voorkomen.
 • We behouden effectieve noodprocedures, trainen ons personeel in het gebruik ervan en voeren noodoefeningen uit.

5. Toezicht en Inspectie

 • We houden geregeld audits en inspecties om toezicht te houden op de naleving en effectiviteit van ons HSE-managementsysteem.
 • We zullen de resultaten hiervan delen met ons personeel, onze betrokken aannemers en aandeelhouders om zowel sterke punten als mogelijkheden voor verbetering te kunnen identificeren.

6. Bestuursevaluatie

 • Het bestuur zal jaarlijks het HSE-beleid en de effectiviteit van het HSE-managementsysteem evalueren.
 • Het beleid en managementsysteem zullen waar nodig worden aangepast.

7. Continue Verbetering

 • We zoeken continue verbetering van onze prestaties op het gebied van gezondheid, milieu en energieverbruik door jaarlijks nieuwe (individuele en ondernemings-)doelen te stellen.
 • We zullen actief meewerken met de sector en met autoriteiten om onze HSE-standaarden en -prestaties te verbeteren.